Miri Levin Rozalis

מירי לוין-רוזליס, ריקי סויה.

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2010 (342 עמודים)
ספר זה מביא לקורא הישראלי נושאים שונים וגישות שונות בהערכת תכניות ופרוייקטים ממיטב החוקרים בתחום. מלבד היותו כתוב בעברית ייחודו בכך שהוא מציג עבודות הערכה שנעשו בארץ בהקשר החברתי והתרבותי של ישראל. פועל יוצא מכך הוא שהשדה שבו נעשתה ההערכה מוכר לקורא. בספר מוצגות גישות פרקטיות ותיאורטיות לתחום ההערכה, כמו הערכה בפעולה, שימוש במודל הלוגי, שימוש בוידיאו בהערכה, הערכת מיזמים מורכבים או שימוש בחשיבת מערכות בהערכה. לצד אלו מוצגות סוגיות כמו הערכה בשיתוף, שימוש בנתונים, מקומה של אתיקה בהערכה, מקומן של המטרות, מי הם המעריכים בישראל ומה מקומה של התיאוריה בהערכה. אין ספק שמדובר בספר שיעשיר כל איש בשל מגוון הנושאים שהוא פורש.
ד”ר מירי לוין-רוזליס מרצה בכירה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון, ראש המסלול למינהל, חברה ומדיניות חינוך והמגמה להערכה ומדידה במחלקה, וראש היחידה להערכה במרכז לצמיחה באוניברסיטה. ראש ההתמחות בהערכה ומדידה למורי מורים במכון מופ”ת. ממייסדי איל”ת – אגודה ישראלית להערכת תכניות שבה היתה חברת הנהלה ויו”ר האגודה. בה שמשה כחברת הנהלה וכיו”ר האגודה. בעלת תואר שלישי מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן-גוריון. תחום מחקר מדעי: סציולוגיה של ההערכה.
פרופסור ריקי סויה ראש בית הספר לעבודה סוציאלית ע”ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות המחקר שלה מתמקד בשני תחומים עיקריים: שרידות של תכניות והמשתנים המנבאים זאת; ובדיקת שימושים והשפעות של מערכות למדידת ביצועים (Performance Measurement) בשירותי אנוש. במהלך שני עשורים האחרונים הייתה שותפה לביצוע של עשרות מחקרי הערכה, לפיתוח של מערכות מידע משולבות- מנהליות וקליניות ולבדיקת מידת השימוש בהן.
סוגיות בהערכה בישראל

סוגיות בהערכה בישראל

לרכישת הספר סוגיות בהערכה בישראל

:ספר נוסף שיכול לעניין אותך
הערכה? בואו נדבר על זה, הפרקטיקה והתיאוריה של הערכת תוכניות